Sorry, this video is not available in your country.

News: Presidente da Republika-Amo Papa Sei Visita Timor Leste Iha Tinan Ida Ne’e (2024

Share

News: Presidente da Republika-Amo Papa Sei Visita Timor Leste Iha Tinan Ida Ne’e (2024

Presidente da Republika-Amo Papa Sei Visita Timor Leste Iha Tinan Ida Ne’e (2024